Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

Lượt xem:


Quy định chung: Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

– Trường hợp xin học lại tại trường cũ: Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ.

– Trường hợp xin học lại tại trường khác: Hồ sơ bổ sung và thủ tục thực hiện như đối với học sinh chuyển trường.

– Trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp trung học phổ thông:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ theo quy định về Sở Giáo dục và Đào tạo qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận sẽ có giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Hồ sơ chưa đạt yêu cầu sẽ được hướng dẫn bổ sung.

Bước 2: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học.

– Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
– Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 – Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
– Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30
Thành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ:

– Đơn xin học lại học sinh ký.

– Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học (bản chính).

– Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới.

– Giấy xác  nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước.

Số bộ hồ sơ
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi qui định của từng cấp học.
– Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.