Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông bằng hình thức xét tuyển

Lượt xem:


1. Cá nhân:
–         Bước 1: Căn cứ theo nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị trường có nhu cầu tuyển dụng, chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
–         Bước 2: Nộp hồ sơ tại trường trung học phổ thông có nhu cầu tuyển dụng giáo viên.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
–         Thông báo nhu cầu tuyển dụng cụ thể số lượng môn dạy, hồ sơ, thời gian nhận hồ sơ trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại đơn vị .
–         Niêm yết các chế độ ưu tiên, quy định về xét tuyển.
–         Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để công dân làm lại đúng theo quy định.
–         Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận nhận hồ sơ.
–         Sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận 1 cửa sẽ chuyển cho Tổ thu ký giúp việc Hội đồng tuyển dụng kiểm tra, tập hợp, lên danh sách trình Hội đồng tuyển dụng của đơn vị xét tuyển.
–         Trình cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt kết quả tuyển dụng.

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của đơn vị.

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:
–         Đơn xin dự tuyển (theo mẫu quy định) ;
o       Lý lịch (dán ảnh 4×6) theo mẫu quy định, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người dự tuyển đang công tác;
o       Bản sao giấy khai sinh;
o       Bản sao có công chứng các văn bằng, chúng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển;
o       Giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có);
o       Giấy chúng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
o       Bản sao hộ khẩu thường trú, nếu chưa có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ngãi thì phải có bản sao hộ khẩu thường trú của cha, mẹ ruột; hoặc vợ (chồng) tại Quảng Ngãi.
–         02 bì thư có dán tem và ghi địa chỉ người nhận.

Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Tải về

Ít nhất là 45 ngày đơn vị xét tuyển công bố kết quả xét tuyển và gửi giấy báo trúng tuyển đến người dự tuyển.