Tiếp nhận và thuyên chuyển viên chức (ngoài tỉnh, ngoài ngành) về công tác tại tỉnh

Lượt xem:


1. Đối với cá nhân:
–         Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin chuyển công tác.
o       Có ý kiến cho chuyển công tác của Sở Nội vụ, hoặc thủ trưởng của ngành nơi đang công tác.
o       Có ý kiến tiếp nhận của đơn vị trường học trong tỉnh.
–         Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo – số 58, Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
–         Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để công dân làm lại đúng theo quy định.
–         Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy nhận hồ sơ.
–         Sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận 1 cửa sẽ chuyển cho phòng Tổ chức cán bộ kiểm tra, tập hợp trình Giám đốc Sở xem xét quyết định.
–         Gửi giấy báo kết quả xét tuyển cho người nộp hồ sơ xin chuyển đến và hẹn đến nhận lại hồ sơ để nộp cho Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi.

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

a)   Thành phần hồ sơ, bao gồm:
–         Đơn xin thuyên chuyển công tác, có ý kiến cho chuyển của đơn vị đang công tác;
–         Các công văn cho chuyển công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ của tỉnh hoặc Thủ trưởng của ngành đang công tác;
–         Có công văn tiếp nhận của trường xin chuyển đến (thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi);
–         Lý lịch (dán ảnh 4×6) theo mẫu quy định , có xác nhận của đơn vị của người xin chuyển công tác;
–         Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác có xác nhận, đánh giá của đơn vị đang công tác;
–         Bản sao bằng tốt nghiệp sư phạm (nếu không phải bằng tốt nghiệp sư phạm thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm), và các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ (nếu có);
–         Bản sao có công chứng các quyết định: Tuyển dụng, vào biên chế hoặc tuyển dụng chính thức vào ngạch, lương hiện lĩnh;
–         Giấy chúng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ xin chuyển công tác;
–         Bản sao hộ khẩu thường trú tại Quảng Ngãi.
–         02 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận.

b)   Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Số bộ hồ sơ
1
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Tải về

Nhận hồ sơ từ tháng 05, tập hợp hồ sơ cuối tháng 6 xét tiếp nhận trước khi thực hiện tuyển dụng giáo viên mới, trả kết quả đầu tháng 7 hàng năm.