Thủ tục tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục (bao gồm tuyển ngạch giáo viên và ngạch nhân viên văn phòng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo)

Lượt xem:


Đối với cá nhân:

+ Bước 1: Cá nhân căn cứ theo Thông báo tuyển dụng viên chức của Sở GDĐT có nêu số lượng các vị trí viên chức cần tuyển dụng cho các cơ sở giáo dục trực thuộc; chuẩn bị hồ sơ theo quy định;

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ của Sở GDĐT;

+ Bước 3: Tập trung theo giấy báo của Hội đồng tuyển dụng để nghe phổ biến qui chế nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển;

+ Bước 4: Thực hiện nội dung  xét tuyển qua  kiểm tra, sát hạch năng lực hiểu biết và chuyên môn;

+ Bước 5: Theo dõi kết quả xét tuyển được công khai trên Website Sở GD&ĐT;

+ Bước 6: Nếu có Thông báo trúng tuyển thì đến Sở GDĐT nhận quyết định tuyển dụng và đến cơ sở có nhu cầu tuyển dụng ký kết hợp đồng làm việc.

– Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Thông báo nhu cầu tuyển dụng cụ thể: Số lượng từng vị trí việc làm cần tuyển dụng, hồ sơ dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website và tại bảng tin Sở GDĐT;

+ Niêm yết các chế độ ưu tiên, quy định về xét tuyển;

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để công dân làm lại đúng theo quy định;

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận nhận hồ sơ;

+ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, tập hợp hồ sơ, lên danh sách trình Hội đồng tuyển dụng của Sở GDĐT để tiến hành qui trình xét tuyển;

+ Công khai danh sách ứng viên dự tuyển  trên Website Sở GDĐT;

+ Thực hiện xét tuyển theo các văn bản pháp qui hiện hành về xét tuyển dụng viên chức (trình tự : xét tuyển diện đặc cách trước, sau đó còn chỉ tiêu nhu cầu thì xét đến diện bình thường);

+ Trình cơ quan quản lý cấp trên thẩm định, phê duyệt kết quả tuyển dụng;

+ Công khai danh sách được tuyển dụng trên Website Sở GDĐT;

+ Ra Quyết định tuyển dụng để trao cho người trúng tuyển;

+ Các đơn vị trực tiếp nhận viên chức mới tuyển dụng thực hiện ký kết hợp đồng làm việc với người trúng tuyển.

Lưu ý: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc từ chối giải quyết thì phải có văn bản hướng dẫn bổ sung hoặc văn bản từ chối việc giải quyết cho người thực hiện biết.

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi (Phòng Tổ chức cán bộ), địa chỉ: số 58 Hùng Vương – Tp. Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần  từ thứ 2 đến thứ 6.

Thành phần hồ sơ

– Đơn xin dự tuyển;

– Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4×6) theo mẫu quy định, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người dự tuyển đang công tác;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển. Bản sao văn bằng sử dụng tiếng nước ngoài phải được dịch sang Tiếng Việt (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có);

– Giấy chúng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp (theo mẫu của Bộ Y tế) có giá trị trong 12 tháng;

– 02 bì thư có dán tem và ghi địa chỉ người nhận.

Số bộ hồ sơ
01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Tải về

Ít nhất là 45 ngày làm việc khi đơn vị xét tuyển công bố kết quả xét tuyển và gửi giấy báo trúng tuyển đến người dự tuyển.

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

+ Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp và có đủ các điều kiện theo quy định, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Thực hiện theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

b) Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề (đối với các ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề) hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

c) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

d) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật và phải được người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức thống nhất với Sở Nội vụ.

+ Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

– Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

– Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành qui chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Qui chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội qui kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

– Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Quy định về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.