Thủ tục Tiếp nhận và thuyên chuyển viên chức (Bao gồm thuyên chuyển nội bộ các đơn vị trực thuộc Sở và thuyên chuyển ngoài các đơn vị trực thuộc Sở)

Lượt xem:


– Đối với cá nhân:

+ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin chuyển công tác theo quy định. Nếu chuyển ngoài các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT thì cần phải:

  • Có ý kiến cho chuyển công tác của Sở Nội vụ hoặc UBND huyện; thủ trưởng của ngành nơi đang công tác;
  • Có ý kiến tiếp nhận của đơn vị trực tiếp tiếp nhận mình.

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở GDĐT (qua Phòng Tổ chức cán bộ).

– Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo nhu cầu bổ sung công chức, viên chức của đơn vị.

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để công dân làm lại đúng theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy nhận hồ sơ.

+ Sau khi tiếp nhận hồ sơ, phòng Tổ chức cán bộ kiểm tra, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin theo qui định, để có cơ sở trình ra Hội đồng xét thuyên chuyển của Sở GDĐT xem xét cho thuyên chuyển.

Trường hợp ngoài các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT, nếu có nhu cầu, phòng Tổ chức cán bộ tham mưu cho lãnh đạo Sở có văn bản tiếp nhận trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Sau khi có quyết định của Sở Nội vụ, Giám đốc Sở GDĐT ra quyết định tiếp nhận và phân công công tác cho cán bộ, viên chức.

+ Giám đốc Sở GDĐT ban hành quyết định thuyên chuyển và gửi kết quả đến người được chuyển, cơ quan chuyển đến, cơ quan đang công tác.

+ Các đơn vị trực tiếp nhận viên chức thuyên chuyển thực hiện ký kết hợp đồng làm việc với người được chuyển đến.

Lưu ý: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc từ chối giải quyết thì phải có văn bản hướng dẫn bổ sung hoặc văn bản từ chối việc giải quyết cho người thực hiện biết.

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi (qua Phòng Tổ chức cán bộ), địa chỉ: số 58 Hùng Vương – Tp. Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần  từ Thứ 2 đến Thứ 6.

Thành phần hồ sơ

– Hồ sơ thuyên chuyển nội bộ các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT: Làm 01 bộ hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị thuyên chuyển công tác: Nêu rõ các đơn vị có nguyện vọng xin chuyển đến, nêu cụ thể lý do xin chuyển; có ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý;

+ Lý lịch 2c-BNV/2008: Phải ghi đầy đủ các chi tiết và phải có xác nhận của thủ trưởng đơn vị;

+ Bản tự nhận xét, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức của 02 năm (năm học đang công tác và năm học liền kề trước đó);

+ Bản sao các quyết định tuyển dụng; quyết định bổ nhiệm vào ngạch; 02 bản hợp đồng làm việc (hợp đồng làm việc xác định thời hạn và hợp đồng làm việc không xác định thời hạn – nếu có); quyết định lương gần nhất; quyết định chuyển công tác (nếu có);

+ Bản sao văn bằng chuyên môn và các chứng chỉ có liên quan;

+ Bản sao các loại giấy tờ có liên quan đến lý do xin thuyên chuyển như: giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi, hộ khẩu thường trú nơi xin đến, giấy đăng ký kết hôn và các loại giấy ưu tiên.

Tất cả các loại giấy tờ trên đựng trong phong bì có kích thước 24×34(cm).

– Hồ sơ thuyên chuyển ngoài các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT: Làm 02 bộ hồ sơ.

 + Đơn đề nghị thuyên chuyển công tác: Nêu rõ các đơn vị có nguyện vọng xin chuyển đến, nêu cụ thể lý do xin chuyển; có ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý;

+ Lý lịch 2c-BNV/2008: Phải ghi đầy đủ các chi tiết và phải có xác nhận của thủ trưởng đơn vị;

+ Bản tự nhận xét, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức của 02 năm (năm học đang công tác và năm học liền kề trước đó);

+ Bản sao các quyết định tuyển dụng; quyết định bổ nhiệm vào ngạch; 02 bản hợp đồng làm việc (hợp đồng làm việc xác định thời hạn và hợp đồng làm việc không xác định thời hạn – nếu có); quyết định lương gần nhất; quyết định chuyển công tác (nếu có);

+ Bản sao văn bằng chuyên môn và các chứng chỉ có liên quan;

+ Bản sao các loại giấy tờ có liên quan đến lý do xin thuyên chuyển như: giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi, hộ khẩu thường trú nơi xin đến, giấy đăng ký kết hôn và các loại giấy ưu tiên.

+ Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ xin chuyển công tác;

+ Công văn đồng ý cho thuyên chuyển của cấp có thẩm quyền quản lý (Trong tỉnh: công văn của UBND huyện; Ngoài tỉnh: công văn của Sở Nội vụ).

Tất cả các loại giấy tờ trên đựng trong phong bì có kích thước 24×34(cm).

Số bộ hồ sơ
01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Tải về

Nhận hồ sơ từ cuối tháng 05, tập hợp hồ sơ cuối tháng 6 xét tiếp nhận trước khi thực hiện tuyển dụng giáo viên mới, trả kết quả đầu tháng 7 hàng năm. (Ít nhất là 45 ngày)

Điều kiện để công chức, viên chức được xét thuyên chuyển

Công chức, viên chức công tác tại miền núi, hải đảo có đủ các điều kiện sau đây được xem xét thuyên chuyển:

+ Có thời gian công tác tại miền núi, hải đảo từ 03 năm học trở lên đối với nữ, 05 năm học trở lên đối với nam (tính từ năm học được tuyển dụng hoặc điều động, thuyên chuyển từ nơi khác về).

+ Kết quả đánh giá xếp loại công chức, viên chức của 02 năm học (năm học đang công tác và năm học liền kề trước đó) ở mức độ từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Những trường hợp không giải quyết thuyên chuyển

+ Học theo hệ cử tuyển sư phạm do tỉnh Quảng Ngãi cử đi học được bố trí công tác về đúng nơi đã cử đi học;

+ Công chức, viên chức đang tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do cấp có thẩm quyền cử đi học (đã cam kết phục vụ đơn vị có thời hạn) hoặc chưa hoàn thành thời gian cam kết phục vụ tại đơn vị sau khi hoàn thành khóa học.

– Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định phân cấp về  quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu hoặc nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

– Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về thuyên chuyển công chức, viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập và phòng giáo dục và đào tạo tại miền núi, hải đảo về đồng bằng, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

– Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ Về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.