Thủ tục Thành lập trường Trung học phổ thông chuyên

Lượt xem:


Bước 1: Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Tổ chức- cán bộ).

+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ Phòng Tổ chức- cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Hồ sơ chưa đạt yêu cầu sẽ được hướng dẫn bổ sung.

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường THPT chuyên đến UBND tỉnh.

Bước 3: UBND tỉnh nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường theo quy định (tại khoản 1 Điều 8 Thông tư  số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2 /2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện UBND tỉnh ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường THPT chuyên. Trường hợp chưa quyết định thành lập hoặc chưa cho phép thành lập trường, UBND tỉnh có văn bản thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo biết rõ lí do và hướng giải quyết.

Bước 4: Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi (qua Phòng Tổ chức cán bộ) – số 58, Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6.

Thành phần hồ sơ

– Đề án thành lập trường;

– Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

– Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;

– Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

– Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

Số bộ hồ sơ
01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ trả lời bằng văn bản kết quả xét duyệt của UBND tỉnh.

–  Đảm bảo các điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học quy định tại Điều lệ trường trung học;

–  Đề án thành lập trường xác định phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường nhằm đạt được mục tiêu, nhiệm vụ của trường chuyên quy định tại Điều 2 Thông tư  số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2 /2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sau 5 năm thành lập phải có ít nhất 40% cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ chuyên môn được đào tạo từ thạc sĩ trở lên, không kể giáo viên thỉnh giảng.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

– Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

– Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 02/6/2014.

– Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

– Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

– Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 02/6/2014.