Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ngoài công lập

Lượt xem:


Bước 1: Trực tiếp làm việc với Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp – Thường xuyên (GDCN-TX) thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ Phòng GDCN-TX tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn ngày nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Hồ sơ chưa đạt yêu cầu sẽ được hướng dẫn bổ sung.

Bước 2: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.

– Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập.

–  Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

– Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi (Phòng Giáo dục chuyên nghiệp- Thường xuyên), địa chỉ: số 58 Hùng Vương – Tp. Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần  từ thứ 2 đến thứ 6.

Thành phần hồ sơ

Tờ trình xin thành lập trung tâm ngoại ngữ – tin học (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đặt trung tâm);

– Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

+ Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

+ Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

+ Cơ sở vật chất của trung tâm;

+ Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

– Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

Số bộ hồ sơ
01 (bộ)/Trung tâm
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Sau 15 ngày làm việc, kể từ sau ngày hồ sơ đã hoàn chỉnh và được chính thức tiếp nhận.

– Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

(Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ và tin học)

Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ và tin học.