Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

Lượt xem:


Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT; tổ chức hoặc cá nhân đối với các trường trung học tư thục có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ theo quy định gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Tổ chức- cán bộ).

+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ Phòng Tổ chức- cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Hồ sơ chưa đạt yêu cầu sẽ được hướng dẫn bổ sung.

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách trường đến UBND tỉnh.

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện UBND tỉnh ra quyết định sáp nhập, chia, tách trường để thành lập hoặc cho phép thành lập trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT.

Trường hợp chưa quyết định sáp nhập, chia, tách trường UBND tỉnh có văn bản thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo biết rõ lí do và hướng giải quyết.

Bước 4: Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi (qua Phòng Tổ chức cán bộ) – số 58, Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6.

Thành phần hồ sơ

–  Đề án thành lập trường;

–  Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia, tách thành lập mới trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường mới;

– Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;

– Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc sáp nhập, chia, tách thành lập mới trường hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách thành lập trường;

– Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

Số bộ hồ sơ
01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ trả lời bằng văn bản kết quả xét duyệt của UBND tỉnh.

Việc sáp nhập, chia, tách trường phải đảm bảo các yêu cầu sau:

– Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương;

– Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

– Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.