Thủ tục phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT

Lượt xem:


Bước 1: Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Bước 2: Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh nộp đơn phúc khảo chịu trách nhiệm nhận đơn phúc khảo và  thu lệ phí phúc khảo theo quy định và chuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi.

Bước 3: Sở Giáo dục dục và Đào tạo chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.

Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố kết quả phúc khảo.

Lưu ý: Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi và phải nộp lệ phí phúc khảo theo quy định.

– Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

Thành phần hồ sơ

– Đơn xin phúc khảo;

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Số bộ hồ sơ
01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

Không.

Văn bản hợp nhất số: 01/VBHN-BGDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2016 về việc ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia.