Thủ tục hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo cho học sinh trung học phổ thông ở vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Lượt xem:


Bước 1: Vào thời Điểm học sinh đầu cấp làm thủ tục nhập học, nhà trường có học sinh theo học thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho bố, mẹ (hoặc người giám hộ hợp pháp) và học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3, Điều 6 Nghị định này.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết thông báo, gia đình hoặc học sinh nộp hồ sơ cho nhà trường. Mỗi đối tượng nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu khi đề nghị xét, cấp trong cùng một trường, riêng trường hợp thuộc hộ nghèo phải nộp bổ sung giấy tờ chứng minh là hộ nghèo theo từng năm học.

Bước 3: Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, nhà trường lập hồ sơ học sinh trung học phổ thông đề nghị được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Kế hoạch- Tài chính).

Bước 4: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ của các trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Bước 5: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quyết định;

Bước 6: Sở Giáo dục và Đào tạo gửi kết quả phê duyệt học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ để nhà trường thông báo công khai và tổ chức triển khai thực hiện. Nhà trường có trách nhiệm giải quyết khiếu nại về kết quả xét duyệt học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ (nếu có) trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả.

– Học sinh thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính Phủ nộp hồ sơ tại trường;

– Các trường THPT trên địa bàn tỉnh có học sinh thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính Phủ,  nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi (Phòng Kế hoạch Tài chính), địa chỉ: số 58 Hùng Vương – Tp.Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6.

Thành phần hồ sơ

– Hồ sơ học sinh nộp về trường:

Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính Phủ);

+ Sổ hộ khẩu (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của Trưởng Công an xã).

Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh, hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính Phủ);

+ Sổ hộ khẩu (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của Trưởng Công an xã);

+ Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc xác nhận cho đối tượng.

– Hồ sơ các trường nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo:

Đối với trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định này, hồ sơ gồm:

+ Dự toán đề nghị hỗ trợ kinh phí và hỗ trợ gạo;

+ Danh sách học sinh bán trú thuộc diện được hỗ trợ theo quy định (tại Nghị định số116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ) ăn, ở bán trú tại trường;

+ Danh sách học sinh bán trú phải tự lo chỗ ở.

Số bộ hồ sơ
01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Tải về

Trong thời hạn 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các trường

– Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, phải bảo đảm các Điều kiện sau:

+  Đang học tại trường trung học phổ thông hoặc cấp trung học phổ thông tại trường phổ thông có nhiều cấp học;

+ Bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn.

+ Học sinh đi học phải qua địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn như qua biển, sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá có thể gây mất an toàn, nguy hiểm đối với học sinh khi đi học được xác định với khoảng cách như sau: Nhà ở xa trường với khoảng cách từ 1 km trở lên đối với học sinh tiểu học, từ 2 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở và từ 3 km trở lên đối với học sinh trung học phổ thông.

–  Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh, ngoài các Điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 4, Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính Phủ còn phải là nhân khẩu trong gia đình thuộc hộ nghèo.

– Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính Phủ quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;

– Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;