Thủ tục hành chính sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ – tin học ngoài công lập

Lượt xem:


Bước 1: Trực tiếp làm việc với Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp – Thường xuyên (GDCN-TX) thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ Phòng GDCN-TX tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn ngày nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Hồ sơ chưa đạt yêu cầu sẽ được hướng dẫn bổ sung.

Bước 2: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia tách trung tâm theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.

– Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định sáp nhập, chia tách.

–  Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

– Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi (Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp – Thường xuyên) địa chỉ: 58 Hùng Vương – Tp Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

Thành phần hồ sơ

– Tờ trình xin sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ – tin học (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đặt trung tâm);

– Đề án xin sáp nhập, chia tách trung tâm gồm các nội dung sau:

+ Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc sáp nhập, chia tách trung tâm;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

+ Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

+ Cơ sở vật chất của trung tâm;

+ Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

– Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

Số bộ hồ sơ
01 (bộ)/Trung tâm
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ đã hoàn chỉnh và được chính thức tiếp nhận.

– Phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương;

– Đảm bảo quyền lợi của giáo viên và người học;

– Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

– Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ và tin học

Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ và tin học