Thủ tục giải thể trung tâm ngoại ngữ – tin học ngoài công lập

Lượt xem:


Bước 1: Trực tiếp làm việc với  Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp – Thường xuyên (CN-TX) thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ Phòng GDCN-TX tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Hồ sơ chưa đạt yêu cầu sẽ được hướng dẫn bổ sung.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh tổ chức đoàn thanh tra đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm, đề xuất phương án xử lý hoặc xem xét phương án xử lý do tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm kiến nghị, đề xuất, lập báo cáo kết quả thanh tra

Bước 3: Căn cứ kết quả thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định giải thể trung ngoại ngữ, tin học. Trong quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên và người học. Quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi (Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp – Thường xuyên) địa chỉ: 58 Hùng Vương – Tp Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

Thành phần hồ sơ

– Tờ trình xin giải thể trung tâm ngoại ngữ – tin học;

– Cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm báo cáo tình trạng thực tế của trung tâm, phương án xử lý, các biện pháp bảo đảm quyền lợi cho giáo viên và người học, kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Số bộ hồ sơ
01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không quy định.

– Trung tâm ngoại ngữ-tin học:

+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

+ Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

+ Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội;

– Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ và tin học.