Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Lượt xem:


Bước 1: Đơn vị cấp huyện lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) kiểm tra công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ và kiểm tra đơn vị cấp huyện.

Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh ra quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với huyện nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP.

Lưu ý: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc từ chối giải quyết thì phải có văn bản hướng dẫn bổ sung hoặc văn bản từ chối việc giải quyết cho người thực hiện biết.

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh), địa chỉ: số 58 Hùng Vương – Tp. Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

Thành phần hồ sơ

– Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

– Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

– Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với phổ cập giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học); danh sách học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở; danh sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở); danh sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với xóa mù chữ).

– Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê.

– Biên bản kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ của huyện đối với xã.

– Quyết định công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ.

Số bộ hồ sơ
01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

60 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

– Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

– Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1.

– Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2.

– Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

– Có 90% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1.

– Có 95% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.

– Có 100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.

– Có ít nhất  90% số xã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1.

– Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

– Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

– Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.