Thủ tục cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

Lượt xem:


Bước 1: Giám đốc Trung tâm đề nghị cho phép Trung tâm hoạt động phải có hồ sơ hợp lệ theo quy định gửi  Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 2: Trong vòng 15 ngày làm việc , kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo trả lại hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu Giám đốc Trung tâm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn  25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và yêu cầu của Giám đốc Trung tâm, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thẩm định các điều kiện hoạt động theo quy định quyết định cho phép Trung tâm hoạt động. Trường hợp không đủ điều kiện hoạt động, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và thông báo cho Giám đốc Trung tâm biết rõ lý do.

– Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điên về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: số 58 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

Thành phần hồ sơ

– Văn bản đề nghị cho phép hoạt động của Trung tâm, trong đó nêu rõ điều kiện đáp ứng hoạt động tương ứng với các nhiệm vụ được quy định tại Điều 3 Thông tư số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH;

–  Bản sao Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập Trung tâm.

Số bộ hồ sơ
01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm được phép hoạt động khi có đủ các điều kiện sau:

 1. Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập của Chủ tịch UBND cấp tỉnh;
 2. Cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị và dịch vụ hỗ trợ phù hợp với đặc điểm người khuyết tật:
 3. a)Trụ sở, phòng làm việc của lãnh đạo, giáo viên, nhân viên;
 4. b)Phòng học, phòng chức năng tương ứng để thực hiện các hoạt động của Trung tâm;
 5. c)Khu nhà ở cho học sinh đối với Trung tâm có người khuyết tật nội trú;
 6. d)Phương tiện, thiết bị, công cụ sử dụng cho đánh giá, can thiệp, dạy học, hướng nghiệp, dạy nghề;
 7. e)Tài liệu chuyên môn, tài liệu hỗ trợ bảo đảm thực hiện các hoạt động của Trung tâm.
 8. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục có trình độ chuyên môn phù hợp với các phương thức giáo dục người khuyết tật
 9. a)Giám đốc Trung tâm phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục đặc biệt hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, có hiểu biết về đặc điểm phát triển của người khuyết tật, về nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục cho người khuyết tật;
 10. b)Giáo viên có trình độ trung cấp trở lên, có chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục người khuyết tật;
 11. c)Nhân viên hỗ trợ giáo dục được tập huấn về giáo dục người khuyết tật.
 12. Nội dung chương trình giáo dục và tài liệu bồi dưỡng, tư vấn phù hợp với các phương thức giáo dục người khuyết tật, gồm:
 13. a)Nội dung chương trình, tài liệu về giáo dục cá nhân đối với người khuyết tật thuộc các dạng tật;
 14. b)Nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng về giáo dục người khuyết tật thuộc các dạng tật;
 15. c)Tài liệu tư vấn về việc lựa chọn các phương thức giáo dục phù hợp với dạng và mức độ tật của người khuyết tật.
 16. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Thông tư số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.