Thủ tục chỉnh sửa bản chính bằng tốt nghiệp THPT

Lượt xem:


Bước 1: : Cá nhân đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ nộp 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định cho Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh).

– Nếu hồ sơ và các điều kiện đáp ứng theo quy định, cán bộ, công chức viết phiếu hẹn ngày trả kết quả.

– Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản yêu cầu cá nhân bổ sung.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định việc chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa Sở Giáo dục và Đào tạo phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho cá nhân đã nộp hồ sơ.

– Nộp hồ sơ trực tiếp về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi (qua Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh), địa chỉ: số 54 Hùng Vương – Tp. Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

Thành phần hồ sơ

–  Đơn đề nghị chỉnh sửa bằng tốt nghiệp;

– Bằng tốt nghiệp đề nghị chỉnh sửa;

– Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính  đối với trường hợp chỉnh sửa bằng tốt nghiêp do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

– Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa bằng tốt nghiệp do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

– Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác có ảnh của người được cấp bằng tốt nghiệp;

Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ quy định trên có thể là bản sao không có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.

Nếu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận tài liệu trong hồ sơ là bản sao không có chứng thực thì có quyền yêu cầu người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ xuất trình bản chính để đối chiếu; người đối chiếu phải ký xác nhận và ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Nếu tiếp nhận tài liệu trong hồ sơ là bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì Sở Giáo dục và Đào tạo không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ bản sao là giả mạo thì có quyền xác minh.

Số bộ hồ sơ
01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người học được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật.

Thông tư số 19/2015/ TT- BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.