Thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm ngoại ngữ – tin học ngoài công lập

Lượt xem:


Bước 1: Trung tâm ngoại ngữ – tin học chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại khoản 2, Điều 13, Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi cho Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp – Thường xuyên).

Bước 2: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

Bước 3: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép trung tâm triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Lưu ý: Trường hợp trung tâm chưa đủ điều kiện để hoạt động, Sở Giáo dục và Đào tạo phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi (Phòng Giáo dục chuyên nghiệp- Thường xuyên), địa chỉ: số 58 Hùng Vương – Tp. Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần  từ thứ 2 đến thứ 6.

Thành phần hồ sơ

– Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do giám đốc trung tâm ký tên, đóng dấu;

– Quyết định thành lập trung tâm do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cấp;

– Nội quy hoạt động của trung tâm;

– Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, kinh phí hoạt động;

– Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

– Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

– Các quy định về học phí, lệ phí;

– Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học (nếu có).

Số bộ hồ sơ
01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

– Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định.

– Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép trung tâm triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Không.

 

Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ và tin học.