Thành lập Trung tâm tin học – ngoại ngữ ngoài công lập

Lượt xem:


1. Đối với cá nhân, tổ chức:
–         Bước 1: Nghiên cứu Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập, Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TTNN-TH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
–         Bước 2: Thực hiện hồ sơ xin thành lập trung tâm.
–         Bước 3: Nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo
2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
–         Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ theo 1 cửa trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. Tiếp nhận hồ sơ vào vào các ngày trong tuần.
–        Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận 1 cửa sẽ chuyển cho phòng chức năng. Phòng chức năng nghiên cứu, nếu hồ sơ đúng thủ tục thì báo cáo Giám đốc và và có văn bản đề nghị Tổ thẩm định hồ sơ và điều kiện thành lập TTNN-TH thẩm định hồ sơ và kiểm tra cơ sở thực tế của các nhân, tổ chức xin thành lập TTNN-TH.
–        Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục, Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND tỉnh ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập TTNN-TH ngoài công lập.

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

–         Tại Điều 9 Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TTNN-TH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ – tin học bao gồm:
1.      Tờ trình xin thành lập trung tâm.
2.      Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:
a)      Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm;
b)     Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, email, Fax;
c)     Dự kiến các chương trình giảng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và ba năm tiếp theo;
d)     Bản thuyết minh về các điều kiện thành lập trung tâm, trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính đáp ứng được yêu cầu theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này.
e)     Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng (họ tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện tại, cơ quan công tác);
f)      Bản thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện, học liệu.
3.      Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm;
4.      Bản sao văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.
–         Số lượng hồ sơ: 05 bộ.

Số bộ hồ sơ
5
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

–         Tiếp nhận hồ sơ vào các ngày trong tuần.
–         Thời gian trả kết quả: sau 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng thủ tục. Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30. Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6.