Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp ngoài Công lập

Lượt xem:


1. Đối với cá nhân, tổ chức:
–         Bước 1: Nghiên cứu Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập, Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TTGDTX, Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TTKTTH-HN của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
–         Bước 2: Thực hiện hồ sơ xin thành lập trung tâm.
–         Bước 3: Nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo – 58 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vào các ngày trong tuần.
2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
–         Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ theo 1 cửa trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. Tiếp nhận hồ sơ vào vào các ngày trong tuần.
–         Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận 1 cửa sẽ chuyển cho phòng chức năng. Phòng chức năng nghiên cứu, nếu hồ sơ đúng thủ tục thì báo cáo Giám đốc và và có văn bản đề nghị Sở Nội vụ chủ trì thẩm định hồ sơ.
–         Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục, Sở Nội vụ phải hoàn tất văn bản thẩm định.
–         Bước 4: Sau khi hoàn tất văn bản thẩm định, Sở Nội vụ chuyển hồ sơ cho Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình UBND tỉnh ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TTGDTX, TTKTTH-HN ngoài công lập.

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

–         Tại Điều 6 Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoài các giấy tờ theo quy định tại các Điều lệ nhà trường tương ứng, còn có:
1.      Dự thảo đề án tổ chức và hoạt động của trường (trung tâm) và bản cam kết trong vòng 5 năm xây đựng trường sở tương ứng với quy mô, ngành nghề đào tạo dự kiến của trường (trung tâm);
2.      Văn bản do cấp có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính, về cơ sở vật chất – kỹ thuật của tổ chức, cá nhân cam kết đóng góp đầy đủ và đúng hạn để xây dựng trường, trung tâm (gọi chung là thành viên góp vốn);
3.      Hồ sơ xác nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc giao đất xây dựng trường (trung tâm);
4.      Hồ sơ về nhân sự:
a)      Danh sách dự kiến và lý lịch của thành viên Hội đồng quản trị (nếu có), hiệu trưởng (giám đốc) và các cán bộ quản lý của nhà trường (trung tâm) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhân sự;
b)     Danh sách giáo viên, giảng viên cơ hữu, kèm theo bản cam kết tham gia giảng dạy cho trường (trung tâm).
–         Số lượng hồ sơ: 10 bộ.

Số bộ hồ sơ
10
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

–         Tiếp nhận hồ sơ vào các ngày trong tuần.
–         Thời gian trả kết quả: sau 60 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng thủ tục. Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30. Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.