Sáp nhập, chia tách Trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh

Lượt xem:


1. Đối với cá nhân, tổ chức:
Bước 1: Nghiên cứu Điều lệ Trường TCCN được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDDT ngày 29/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bước 2: Thực hiện hồ sơ xin sáp nhập, chia tách trường để thành lập trường TCCN mới thuộc tỉnh.
Bước 3: Nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo – 58 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vào các ngày trong tuần.
2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ theo 1 cửa trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp và giải quyết theo quy định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính   vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

Thành phần hồ sơ

a)       Thành phần hồ sơ gồm:
–         Tờ trình về việc sáp nhập, chia tách để thành lập trường mới;
–         Đề án sáp nhập, chia tách để thành lập trường mới với những nội dung chủ yếu sau:
o       Tên trường, loại hình trường, địa điểm đặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc sáp nhập, chia tách để thành lập trường mới;
o       Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trường mới;
o       Ngành hoặc chuyên ngành dự kiến đào tạo của trường mới;
o       Quy mô đào tạo, nguồn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh;
o       Cơ cấu tổ chức nhà trường (Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, các phòng, khoa, cơ sở phục vụ đào tạo…);
o       Các yếu tố cần thiết bảo đảm để nhà trường hoạt động như dự kiến về nhân sự quản lý, giảng dạy và phục vụ, kinh phí hoạt động, diện tích đất đai, diện tích xây dựng, và các trang thiết bị phục vụ ngành và chuyên ngành đào tạo của trường mới;
o       Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng trường mới;
o       Các văn bản giấy tờ liên quan đến sở hữu đất đai, tài sản của nhà trường.
o       Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mới.
b)     Số lượng hồ sơ: 10 bộ.

Số bộ hồ sơ
10
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thời gian trả kết quả: sau 60 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng thủ tục. Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30. Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.