Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
Thủ tục công nhận trường trung học phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia TTHC khác Xem
Thủ tục công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia TTHC khác Xem
Thủ tục công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia TTHC khác Xem
Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia TTHC khác Xem
Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia TTHC khác Xem
Thủ tục công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện TTHC khác Xem
Thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm ngoại ngữ – tin học ngoài công lập Cấp phép hoạt động, dạy thêm - học thêm Xem
Thủ tục giải thể trung tâm ngoại ngữ – tin học ngoài công lập Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục hành chính sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ – tin học ngoài công lập Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ngoài công lập Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Trang 2 / 2«12