Hướng dẫn việc thực hiện quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lượt xem:


1) Đối với cá nhân (dạy thêm ngoài nhà trường)
–         Bước 1:
o       Đơn xin dạy thêm học thêm gửi Ban giám hiệu nhà trường, chính quyền địa phương.
o       Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất phụ vụ dạy học. Nếu đủ điều kiện về cơ sở vật chất dạy học và các điều kiện khác (chính quyền địa phương đồng ý) Ban giám hiệu nhà trường đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo đối với cấp trung học phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với tiểu học, trung học cơ sở cấp phép.
–         Bước 2: Nộp toàn bộ hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi, 58 đại lộ Hùng Vương

2) Đối với các tổ chức (dạy thêm trong nhà trường)
–         Bước 1:
o       Tờ trình xin dạy thêm học thêm trong nhà trường có xác nhận của chính quyền địa phương.
o      Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy học. Nếu đủ điều kiện về cơ sở vật chất dạy học và các điều kiện khác (chính quyền địa phương đồng ý) Ban giám hiệu nhà trường đề nghị Sở nghị Sở Giáo dục và Đào tạo đối với cấp trung học phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với tiểu học, trung học cơ sở cấp phép.
–         Bước 2: Nộp toàn bộ hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi, 58 đại lộ Hùng Vương
3) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
–         Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ theo 1 cửa trực tiếp kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì hướng dẫn công dân hoàn chỉnh hồ sơ theo qui định.
o       Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
o       Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào thứ 4 hàng tuần (kể từ thời điểm sau khi khai giảng năm học 2 tháng).
–         Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ bộ phận 1 cửa chuyển cho phòng chức năng, Phòng chức năng sẽ có kế hoạch kiểm tra cơ sở giảng dạy và các hồ sơ có liên quan. Nếu hồ sơ đúng, đủ và kiểm tra cơ sở dạy học đủ điều kiện tổ chức dạy học sẽ trình lãnh đạo ký cấp phép.
–         Trả hồ sơ vào thứ 6 hàng tuần.

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  (file đính kèm)
–         Đối với cá nhân
o       Đơn xin dạy thêm học thêm (có ghi rõ số lượng lớp dạy, môn dạy, khối dạy, thời khoá biểu, mức thu phí/tháng).
o       Bản sao văn bằng (bản phô tô có công chứng).
o       Bản sao giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi.
o       Bản sao chứng minh nhân dân.
o       Biên bản kiểm tra cơ sở vật chất dạy học của cá nhân do nhà trường xác nhận (kèm theo hình ảnh về phòng dạy học).
–         Đối với tổ chức
o       Tờ trình xin dạy thêm học thêm (có ghi rõ số lượng lớp dạy, môn dạy, khối dạy, thời khoá biểu, mức thu phí/tháng).
o       Bản tổng hợp kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng đầu năm học.
o       Biên bản kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ dạy học.
o       Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy.
o       Thời khoá biểu dạy học, mức thu phi cho từng lớp.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Số bộ hồ sơ
1
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Tải về

Thời gian trả kết quả vào thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30. Buổi chiều 13 giờ 30 đến 17 giờ