Đóng lại dấu nổi trên văn bằng, chứng chỉ

Lượt xem:


1. Đối với cá nhân: Các cá nhân có nhu cầu đóng dấu nổi văn bằng, chứng chỉ theo quy định, nộp văn bằng, chứng chỉ đã được cấp có thẩm quyền cấp phát (nhưng chưa có ảnh có đóng dấu nổi) tại Văn thư Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, kèm theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân hợp lệ (hộ chiếu, thẻ học sinh, thẻ sinh viên, v.v…) có dán ảnh và đóng dấu đỏ của cơ quan cấp phát, để đối chiếu và kiểm tra.
2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo:
–         Cán bộ, nhân viên phụ trách văn thư quản lý dấu nổi tiếp công dân và nhận hồ sơ theo lịch quy định của cơ quan;
–         Kiểm tra văn bằng, chứng chỉ , đối chiếu và kiểm tra ảnh trong chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ hợp lệ có ảnh) của công dân; nếu hợp lệ, đóng dấu nổi, vào sổ theo dõi, và giao trả toàn bộ hồ sơ cho công dân.

Công dân mang và nhận hồ sơ trực tiếp tại Văn thư Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

Thành phần hồ sơ

a)      Thành phần hồ sơ, bao gồm: Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp có thẩm quyền cấp phát (nhưng chưa có ảnh có đóng dấu nổi); chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân hợp lệ (hộ chiếu, thẻ học sinh, thẻ sinh viên, v.v…) có dán ảnh và đóng dấu đỏ của cơ quan cấp phát, để đối chiếu và kiểm tra.
b)     Số lượng hồ sơ: Một trong những loại giấy tờ trên.

Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giải quyết tại chỗ ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ.