Đình chỉ hoạt động Trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh

Lượt xem:


1. Đối với cá nhân, tổ chức:
–         Bước 1: Nghiên cứu Điều lệ Trường TCCN được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDDT ngày 29/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
–         Bước 2: Thực hiện hồ sơ đề nghị đề nghị đình chỉ hoạt động trường TCCN thuộc tỉnh.
–         Bước 3: Nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo – 58 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vào các ngày trong tuần.
2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
–         Cán bộ tiếp nhận hồ sơ theo 1 cửa trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. Tiếp nhận hồ sơ vào vào các ngày trong tuần.
–         Cán bộ tiếp nhận hồ sơ theo 1 cửa trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp và giải quyết theo quy định.
–         Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính   vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6-
–         Sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận 1 cửa sẽ chuyển cho phòng chức năng. Phòng chức năng nghiên cứu, nếu hồ sơ đúng thủ tục thì báo cáo Giám đốc và và có văn bản đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức thanh tra trường TCCN thuộc tỉnh.
–         Sau khi có kết quả thanh tra, UBND tỉnh gửi văn bản báo cáo kết quả thanh tra và phương án xử lý về Bộ Giáo dục và Đào tạo.
–         Căn cứ kết quả thanh tra và ý kiến bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh ra quyết định đình chỉ hoạt động của trường TCCN thuộc tỉnh.

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

Thành phần hồ sơ

–         Hồ sơ : Đơn đề nghị của cá nhân, tổ chức có ghi rõ họ tên, chức danh, địa chỉ của người viết đơn hoặc đại diện tổ chức.
–         Tại Điều 12 Điều lệ Trường TCCN được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDDT ngày 29/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định trình tự và thủ tục đình chỉ hoạt động trường TCCN cụ thể như sau:
1.      Việc đình chỉ hoạt động của trường TCCN được thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
a)      Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;
b)     Vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường của cơ sở giáo dục.
2.      Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động của trường TCCN được thực hiện như sau:
a)      Cơ quan ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN tổ chức thanh tra tình trạng thực tế của trường, gửi văn bản báo cáo kết quả thanh tra và phương án xử lý về Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b)     Căn cứ kết quả thanh tra và ý kiến bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường ra quyết định đình chỉ trường TCCN. Trong quyết định đình chỉ hoạt động của trường TCCN phải xác định rõ lý do đình chỉ hoạt động, quy định rõ thời gian đình chỉ; các biện pháp bảo đảm quyền lợi của nhà giáo và người học. Quyết định đình chỉ hoạt động của trường TCCN phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3.      Sau thời gian đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì cơ quan có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép trường TCCN hoạt động trở lại và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Số bộ hồ sơ
2
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

–         Tiếp nhận hồ sơ vào các ngày trong tuần.
–         Thời gian trả kết quả: sau 60 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng thủ tục. Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30. Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.