Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do các trường học, phòng giáo dục, trung tâm khi lập danh sách dự thi hoặc ghi bằng không đúng với hồ sơ gốc của học sinh (đối với giáo dục thường xuyên)

Lượt xem:


1.      Đối với cá nhân
–         Bước 1:
o       Làm đơn xin điều chỉnh văn bằng tốt nghiệp , có xác nhận của ban giám hiệu
o       Chuẩn bị học bạ, giấy khai sinh gốc (bản chính và bản phô tô)
–         Bước 2: . Nộp toàn bộ hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi, 58 đại lộ Hùng Vương

2.      Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
–         Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ theo 1 cửa trực tiếp kiểm tra hồ sơ . Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì hướng dẫn công dân hoàn chỉnh hồ sơ theo qui định.
o       Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
o       Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào thứ 2 và thứ 4 hàng tuần.
–         Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ bộ phận 1 cửa chuyển cho phòng chức năng kiểm tra đôi chiếu với hồ sơ lưu tại sở . Nếu hồ sơ chính xác sẽ tiến hành in lại bằng mới hoặc bản sao, trình lãnh đạo ký và vào sổ
–         Trả hồ sơ và bằng hoặc bản sao vào thứ 6 hàng tuần.

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận tại sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi;
Trường hợp ở xa có thì gửi qua đường bưu điện, có lệ phí và địa chỉ người nhận sau khi hoàn tất thủ tục.

Thành phần hồ sơ

a)      Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn xin điều chỉnh , học bạ, giấy khai sinh gốc (bản chính và bản phô tô)
b)     Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Số bộ hồ sơ
1
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Tải về

–         Thời gian trả kết quả vào thứ 6 hàng tuần
–         Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30
–         Buổi chiều 13 giờ 30 đến 17 giờ