Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do các trường học, phòng giáo dục, trung tâm khi lập danh sách dự thi hoặc ghi bằng không đúng với hồ sơ gốc của học sinh (đối với giáo dục phổ thông)

Lượt xem:


1. Đối với cá nhân:
–         Bước 1: Khi muốn đề nghị điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ phải có đơn xin điều chỉnh (theo mẫu), có tờ trình xin điều chỉnh của phòng giáo dục và đào tạo (đối với bằng THCS), trường (trung tâm) (đối với bằng THPT).
o       Toàn bộ hồ sơ, học bạ của học viên đã học trước khi dự thi tốt nghiệp
o       Chuẩn bị ảnh (3×4) để đóng dấu nổi của Sở Giáo dục và Đào tạo.
o       Khi đi nhận bản sao (hoặc bằng được cấp lại) phải mang theo học bạ cấp trung học phổ thông (có ảnh) hoặc giấy chứng minh nhân dân để xác định ảnh được dán vào bản sao hoặc bằng được cấp lại là đúng với đơn của người đề nghị
–         Bước 2: Nộp đơn đề nghị cho Sở Giáo dục và Đào tạo – số 58, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vào thứ 2, thứ 4 hằng tuần.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
–         Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ theo 1 cửa trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì phải hướng dẫn để công dân làm lại hoàn chỉnh.
o       Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp
o       Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào thứ 2, thứ 4 hằng tuần.
–         Bước 2: sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận 1 cửa sẽ chuyển cho phòng chức năng để kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ lưu tại Sở. Nếu hồ sơ chính xác sẽ tiến hành in lại bằng mới hoặc in bản sao, trình lãnh đạo ký, vào sổ
–         Thời gian trả kết quả: vào thứ 6 trong tuần.
o       Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30
o       Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
–         Đơn xin điều chỉnh văn bằng tốt nghiệp hoặc bản sao bằng tốt nghiệp, có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn hoặc của Hiệu trưởng trường nơi đăng ký dự thi (theo mẫu quy định) ;
–         Giấy khai sinh gốc;
–         Học bạ có dán ảnh hoặc chứng minh nhân dân.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Số bộ hồ sơ
1
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Tải về

–         Tiếp nhận hồ sơ vào thứ 2, thứ 4 hằng tuần
–         Thời gian trả kết quả: vào thứ 6 trong tuần.
–         Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30
–         Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ