Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

Lượt xem:


Bước 1:  Đơn vị lập hồ sơ xin được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại gửi Sở Giáo dục và Đào tạo qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn ngày nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Hồ sơ chưa đạt yêu cầu sẽ được hướng dẫn bổ sung.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định hồ sơ và các tài liệu minh chứng, trong trường hợp cần thiết tổ chức kiểm tra thực tế các điều kiện theo quy định.

– Nếu đủ điều kiện, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định cho phép được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại.

–  Nếu không đủ điều kiện, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

Bước 3: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi trả kết quả cho tổ chức theo thời gian đã quy định.

 

– Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
– Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 – Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
– Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30
Thành phần hồ sơ
– Tờ trình đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại;

– Báo cáo đầy đủ việc khắc phục các nguyên nhân dẫn đến bị đình chỉ kèm theo các tài liệu minh chứng (nếu có).

Số bộ hồ sơ
01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ đã hoàn chỉnh và được chính thức tiếp nhận.
Sau thời hạn bị đình chỉ, nếu đã khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định số 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.