Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Lượt xem:


– Bước 1: Đơn vị cấp huyện lập hồ sơ đề nghị tỉnh (nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) kiểm tra công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.

– Bước 2: Sở GDĐT xem xét hồ sơ và kiểm tra đơn vị cấp huyện.

– Bước 3:  Tỉnh ra quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ đối với huyện nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP.

– Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
– Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
– Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

 

Thành phần hồ sơ
+ Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ của huyện kèm theo các biểu thống kê.

+ Biên bản kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ của huyện đối với xã.

+ Quyết định công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ.

Số bộ hồ sơ
02 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
28 ngày làm việc.
Đảm bảo các Tiêu chuẩn quy định tại các Điều 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21 của Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ tướng chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ tướng chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ