Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

Lượt xem:


Bước 1: Trường trung học phổ thông chuyên có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục theo quy định và gửi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét điều kiện cho phép hoạt động giáo dục của trường chuyên theo quy định tại Điều 27 của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (gọi tắt là Nghị định 46/2017/NĐ-CP). Trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục, cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục có văn bản thông báo cho trường biết rõ lí do và hướng giải quyết.

Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng  Ngãi.

– Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện.
– Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 – Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi).
– Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6:
+ Sáng: từ 7h15 đến 11h15
+ Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Thành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ:

a) Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;

b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường;

c) Văn bản thẩm định của các cơ quan liên quan về các điều kiện quy định tại Điều 27 của Nghị định 46/2017/NĐ-CP .

Số bộ hồ sơ
01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đáp ứng các điều kiện hoạt động như đối với trường trung học phổ thông quy định tại Điều 27 của Nghị định 46/2017/NĐ-CP và các điều kiện sau đây:

1. Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định đối với trường chuyên.

2. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ số lượng, phẩm chất, năng lực và trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của trường chuyên.

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

– Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.