Cấp giấy chứng nhận (Bản sao) thay bằng tốt nghiệp phổ thông bị mất, hỏng

Lượt xem:


Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 4 của biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Nam.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam – Trực tiếp là Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu công dân bổ sung.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ tiến hành nhận hồ sơ.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ kiểm tra, thẩm định và lập thủ tục cấp bản sao trình lãnh đạo phê duyệt.

Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

Thành phần hồ sơ

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận (Bản sao) thay văn bằng, chứng chỉ bị mất, hỏng có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi học sinh đăng ký dự thi (Theo mẫu 4 ).

+ Chứng minh nhân dân (Bản chính) hoặc đơn xin xác nhận ảnh do Công an địa phương cấp (Nếu không có chứng minh nhân dân) (Theo mẫu 5 ).

+ 1 ảnh 3×4.

Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai