Cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

Lượt xem:


1. Đối với cá nhân: Không

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Bước 1:

  • Phòng khảo thí sau khi đã hoàn thành dữ liệu tốt nghiệp trung học phổ thông.
  • Phòng giáo dục và đào tạo huyện và thành phố sau khi xét tốt nghiệp gửi dữ liệu về sở.

Bước 2: In bằng theo dữ liệu.

Sau khi in thì có bộ phận kiểm tra dán ảnh, nhập kho, sau đó trả về các trường trung học phổ thông hoặc các phòng giáo dục.

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm: Danh sách tốt nghiệp.

Số bộ hồ sơ
1 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Trả kết quả sau 2 tháng