Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
Cấp giấy chứng nhận (Bản sao) thay bằng tốt nghiệp phổ thông bị mất, hỏng Văn bằng chứng chỉ Xem
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Văn bằng chứng chỉ Xem
Đóng lại dấu nổi trên văn bằng, chứng chỉ Văn bằng chứng chỉ Xem
Cấp lại bản sao Bằng tốt nghiệp (đối với giáo dục bổ túc) Văn bằng chứng chỉ Xem
Cấp lại Bằng tốt nghiệp các cấp Văn bằng chứng chỉ Xem
Điều chỉnh chi tiết hộ tịch trên văn bằng, chứng chỉ Văn bằng chứng chỉ Xem
Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch (đối với giáo dục thường xuyên) Văn bằng chứng chỉ Xem
Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch (đối với giáo dục phổ thông) Văn bằng chứng chỉ Xem
Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do nhiều khai sinh khác nhau (đối với giáo dục thường xuyên). Văn bằng chứng chỉ Xem
Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do nhiều khai sinh khác nhau (đối với giáo dục phổ thông) Văn bằng chứng chỉ Xem
Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do các trường học, phòng giáo dục, trung tâm khi lập danh sách dự thi hoặc ghi bằng không đúng với hồ sơ gốc của học sinh (đối với giáo dục thường xuyên) Văn bằng chứng chỉ Xem
Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do các trường học, phòng giáo dục, trung tâm khi lập danh sách dự thi hoặc ghi bằng không đúng với hồ sơ gốc của học sinh (đối với giáo dục phổ thông) Văn bằng chứng chỉ Xem
Cấp lại bản sao Bằng tốt nghiệp phổ thông khi bị mất Văn bằng chứng chỉ Xem
Cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông Văn bằng chứng chỉ Xem