Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
Thủ tục đề nghị miễn giảm học phí cho học sinh THPT TTHC khác Xem
Thủ tục hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo cho học sinh trung học phổ thông ở vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn TTHC khác Xem
Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ TTHC khác Xem
Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên TTHC khác Xem
Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông;trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phố thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân) TTHC khác Xem
Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học TTHC khác Xem
Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường mầm non TTHC khác Xem
Thủ tục công nhận trường trung học phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia TTHC khác Xem
Thủ tục công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia TTHC khác Xem
Thủ tục công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia TTHC khác Xem
Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia TTHC khác Xem
Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia TTHC khác Xem
Thủ tục công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện TTHC khác Xem