Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
Xét tặng Nhà giáo nhân dân đối với cán bộ quản lý giáo dục TTHC khác Xem
Xét tặng Nhà giáo nhân dân đối với giảng viên các trường cao đẳng, đại học… TTHC khác Xem
Xét tặng Nhà giáo nhân dân đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông… TTHC khác Xem
Xét tặng Nhà giáo ưu tú đối với cán bộ quản lý. TTHC khác Xem
Xét tặng Nhà giáo ưu tú đối với giảng viên các trường đại học. TTHC khác Xem
Xét tặng Nhà giáo ưu tú đối với giáo viên mầm non TTHC khác Xem
Xét tặng Nhà giáo ưu tú đối với giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông. TTHC khác Xem
Xét tặng Nhà giáo ưu tú đối với giáo viên tiểu học. TTHC khác Xem
Xét tặng Nhà giáo ưu tú đối với giảng viên các trường cao đẳng. TTHC khác Xem
Xét tặng Nhà giáo ưu tú đối với giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (thuộc huyện, thành phố). TTHC khác Xem
Xét tặng Nhà giáo ưu tú đối với giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (thuộc huyện, thành phố). TTHC khác Xem
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông bằng hình thức xét tuyển TTHC khác Xem
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học cơ sở bằng hình thức xét tuyển TTHC khác Xem
Tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú TTHC khác Xem
Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia TTHC khác Xem
Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia TTHC khác Xem
Công nhận Trường trung học đạt chuẩn quốc gia TTHC khác Xem