Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color red color blue color

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

Thành lập Trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh PDF. In Email
Viết bởi Quản trị   
Thứ sáu, 08 Tháng 11 2013 03:14

Trình tự thực hiện


1. Đối với cá nhân, tổ chức:
-         Bước 1: Nghiên cứu Điều lệ Trường TCCN được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDDT ngày 29/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-         Bước 2: Thực hiện hồ sơ xin thành lập trường TCCN thuộc tỉnh.
-         Bước 3: Nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo – 58 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vào các ngày trong tuần.
2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
-         Cán bộ tiếp nhận hồ sơ theo 1 cửa trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp và giải quyết theo quy định.
-         Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính   vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

Cách thực hiện


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

Hồ sơ


Thành phần hồ sơ gồm:
1.      Tờ trình về việc thành lập trường;
2.      Đề án thành lập trường với những nội dung chủ yếu sau:
-         Tên trường, loại hình trường, địa điểm đặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trường;
-         Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trường;
-         Ngành hoặc chuyên ngành dự kiến đào tạo;
-         Quy mô đào tạo, nguồn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh;
-         Cơ cấu tổ chức nhà trường (Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, các phòng, khoa, cơ sở phục vụ đào tạo...);
-         Các yếu tố cần thiết bảo đảm để nhà trường hoạt động như dự kiến về nhân sự quản lý, giảng dạy và phục vụ, kinh phí hoạt động, diện tích đất đai, diện tích xây dựng, và các trang thiết bị phục vụ ngành và chuyên ngành đào tạo của trường;
-         Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng;
-         Các văn bản giấy tờ liên quan đến sở hữu đất đai, tài sản của nhà trường.
-         Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.
Số lượng hồ sơ: 10 bộ.

Thời hạn giải quyết


Thời gian trả kết quả: sau 60 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng thủ tục.