Giải quyết TTHC trong tình hình dịch Covid-19

Giải quyết TTHC trong tình hình dịch Covid-19

Lượt xem:

1931-ubnd-hcc737-SGDĐT-VP [...]
Quyết định công bố của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định công bố của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Lượt xem:

1763QĐ-UBND 658QĐ-UBND 620QĐ-UBND1068qdubnd ve thu tuc tuyen sinh dau cap [...]
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Lượt xem:

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH   Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây: – Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện [...]