Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
Cấp chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục Xem
Cấp chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục Xem
Cấp chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục Xem
Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Đào tạo với nước ngoài Xem
Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Đào tạo với nước ngoài Xem
Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài Xem
Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài Xem
Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Đào tạo với nước ngoài Xem
Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Đào tạo với nước ngoài Xem
Phê duyệt liên kết giáo dục Đào tạo với nước ngoài Xem
Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài Xem
Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Quy chế thi, tuyển sinh Xem
Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Quy chế thi, tuyển sinh Xem
Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Xem
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Xem
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Xem
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Xem
Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Xem
Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Xem
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Kiểm định chất lượng giáo dục Xem
Trang 1 / 41234»