Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
Thủ tục chỉnh sửa bản chính bằng tốt nghiệp THPT Văn bằng chứng chỉ Xem
Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT Văn bằng chứng chỉ Xem
Thủ tục đặc cách tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi, đặc cách, phúc khảo Xem
Thủ tục phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi, đặc cách, phúc khảo Xem
Thủ tục đăng ký dự thi THPT đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi, đặc cách, phúc khảo Xem
Thủ tục đăng ký dự thi THPT đối với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi, đặc cách, phúc khảo Xem
Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Cấp phép hoạt động, dạy thêm - học thêm Xem
Thủ tục đề nghị miễn giảm học phí cho học sinh THPT TTHC khác Xem
Thủ tục hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo cho học sinh trung học phổ thông ở vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn TTHC khác Xem
Thủ tục tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục (bao gồm tuyển ngạch giáo viên và ngạch nhân viên văn phòng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo) Thuyên chuyển công tác, tuyển dụng Xem
Thủ tục Tiếp nhận và thuyên chuyển viên chức (Bao gồm thuyên chuyển nội bộ các đơn vị trực thuộc Sở và thuyên chuyển ngoài các đơn vị trực thuộc Sở) Thuyên chuyển công tác, tuyển dụng Xem
Thủ tục cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Cấp phép hoạt động, dạy thêm - học thêm Xem
Thủ tục cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông Cấp phép hoạt động, dạy thêm - học thêm Xem
Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ TTHC khác Xem
Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Cấp phép hoạt động, dạy thêm - học thêm Xem
Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Cấp phép hoạt động, dạy thêm - học thêm Xem
Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên TTHC khác Xem
Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông;trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phố thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân) TTHC khác Xem
Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học TTHC khác Xem
Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường mầm non TTHC khác Xem
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường THPT chuyên Cấp phép hoạt động, dạy thêm - học thêm Xem
Thủ tục Thành lập trường Trung học phổ thông chuyên Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục xin học lại vào lớp đầu cấp Trung học phổ thông Chuyển trường Xem
Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông Chuyển trường Xem
Trang 1 / 212»