Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
Đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Xem
Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp tỉnh Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Xem
Cấp chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục Xem
Cấp chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục Xem
Cấp chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục Xem
Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Đào tạo với nước ngoài Xem
Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Đào tạo với nước ngoài Xem
Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài Xem
Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài Xem
Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Đào tạo với nước ngoài Xem
Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Đào tạo với nước ngoài Xem
Phê duyệt liên kết giáo dục Đào tạo với nước ngoài Xem
Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài Xem
Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Quy chế thi, tuyển sinh Xem
Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Quy chế thi, tuyển sinh Xem
Trang 1 / 512345»